Anket

Bilişim meslek örgütleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben zaten meslek örgütü üyesiyim

Üye Değilim

Üye olmayı düşünüyorum

Meslek örgütlerini gereksiz buluyorum

Üye olurum

Bulunduğum ilde mesleki örgütlenme için çalışırım

Fikrim yok


Anket Sonucu
Bilişim sektörünün meslek örgütleri güçlerini birleştirmek, seslerini ortaklaştırmak ve etkinliklerini artırmak amacıyla Federasyon çatısı altında birleşiyor. Türkiye bilişim sektöründe faaliyet gösteren 1000 den fazla firmanın üye olduğu BİLİŞİM SEKTÖRÜ DERNEKLERİ FEDERASYONU kuruluyor.

Kısa adı TÜBİFED olan ‘Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu’ 26 ilde faaliyet gösteren bilişim firmalarını çatısı altında bulunduruyor. Federasyona üye derneklerin 10(Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Konya, Sakarya, Samsun) ilde çalışma ofisleri bulunmakta.

TÜBİFED’in Geçici Yönetim Kurulu; federasyona üye derneklerin temsilcileri tarafından 15 Eylül’de İstanbul’da yapılan toplantıda oluşturularak kuruluş işlemlerine başladı.

Sektörel Geleceğimiz İçin Daha Örgütlü ve Daha Güçlü Mesleki Örgütlenme

•    Bilişim sektörü bir yandan kendi mesleki örgütlenmeleri eliyle, sektör içi özdenetim mekanizmalarını güçlendirirken, bilişimle ilgili tüm mesleki alanlarda standartların ve yeterliliklerin belirlenmesi ve belirgin hale getirilmesi gerekmektedir.
 
•    Bilişimle ilgili meslekleri yapabilme, mesleklerle ilgili işletme açabilme
etkin ve objektif kural ve düzenlemelere bağlanmalıdır.

•    Bilişim sektöründe yer almak sadece ticari bir faaliyet değil, aynı zamanda mesleki yeterlilik gerektiren bir faaliyettir
. Sektörde yer alanların bunun gereklerini yerine getirmesi, ürün ve hizmetlerin doğru sunulması kadar, tüketici ve kullanıcıların mağdur edilmemesi içinde zorunludur.

•    TÜBİFED, Mesleki yeterlilik standartlarının belirlenmesi ve uygulanması için çalışacaktır.

•    Bilişim Sektörü Bayi Kanal yapısının korunması ve güçlendirilmesi, bilişim ürün ve hizmetlerinin yaygın ve kaliteli arzı açısından önemini korumakta ve sürdürmektedir. TÜBİFED bu öneme uygun biçimde bayi kanal yapısının korunması ve güçlenmesi çabalarına öncelik verecektir.

•    Bilişim piyasasının gözetimi.
Satıcıların ürün ve hizmet yeterliliklerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi için süreklilik arz eden bir çalışma yürütülecektir.

•    TÜBİFED, bilişimin stratejik bir sektör olması için çalışmayı bir diğer öncelikli hedefi olarak görmektedir.

•    Bilişim için stratejik bir planlama ve iddialı hedefleri olan bir yol haritası oluşturmak için bilişim sektörünün tüm meslek kesimleriyle birlikte  birlikte çalışmaya devam edeceğiz.

Bilişim Sektörünün Örgütlenme Çalışmasına Katılın.

Bilişim firmalarının sahipleri, yetkilileri ve temsilcileri olarak sizleri; bulunduğunuz illerde bilişim sektörünün mesleki örgütlenmesini oluşturmaya;  federasyonumuza üye meslek örgütlerine üye olmaya; kendi yerlerinizde oluşturacağınız mesleki örgütlenmeler aracılığıyla Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu’na katılmaya çağırıyoruz.

Bilişim Sektörü Dernekleri Federasyonu(Kurucu Dernekler)
ABİAD-Adana Bilişimci İşadamları Derneği
BİSİAD-Bilişim İşadamları Sektör Derneği
GABİAD-Gaziantep Bilişimci İşadamları Derneği
KOBİD-Konya Bilişim Derneği
SABİDER-Sakarya Bilişim Sektörü Derneği
TÜBİDER-Bilişim Sektörü Derneği

 

 

Lütfen Bekleyiniz